Vyhledávání

Kontakt

Vratislavice nad Nisou - Kořenovská, o.s.

vratislavice-korenovska@seznam.cz

Výjezdní zasedání

28.08.2011 00:00

V úterý 16. 8. 2011 proběhlo výjezdní zasedání vedení města Liberce k problematice územního plánu.

Díky vstřícnému postoji starosty Vratislavic a vedení Liberce se mohli části zasedání zúčastnit i dva zástupci našeho sdružení (Luboš Zít a Jaroslav Kult) jako hosté.

Všeobecné informace o výjezdním zasedání lze získat na stránkách města Liberce.

https://www.liberec.cz/wps/portal/statutarni-mesto-liberec/aktuality/!ut/p/c5/vZLLkoIwFES_xQ_QJIAGl2gCBglqfCEbCnwCAoogyNcPU7N2VpbdVXfVdU8vGrigdeo_w7NfhFnqX4ED3IHXl8hoMjUQVCFSIZtOJVMZCTYzMNgCByreMnrdWBM3IsILyHOtsnNecYtWBQ3hkpZoRVi9jLMXJ2uJt5mCLCvEh2ijL6g2JX5DFp32l_tLg2-kQWBPsuQIdsDFbzupCKw-2Ol_lvw91kz6Hkv5LMsEbhgkvWqf9GBPVYZIbc9AgRBDqV2QtT9ikrFK14Lzpj-55PNVypLr4eCIhga77f1iZebRoUpRBoZ1elIsZ47a1GJM4pQ_3XLC eJSPMdp2acJNmhCRe7GwDGanAxTzebd64GyVB8brpcjxWTZ8yatZWe0cuSgjUscpFsJek8MV0rv0uJm7-R3WgaHYEUTb-_o6Ck8i0PXhEC9OWQfckudNtU9_5lrnB5AX4bI!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#detail

Po příjezdu do Kořenovské ulice seznámil účastníky s místní problematikou náměstek pro územní plánování Jiří Rutkovský. Když dostali slovo zástupci sdružení, vyjádřili zásadní nesouhlas s trasou místní obslužné komunikace zakreslenou v konceptu územního plánu. Dále se ohradili i proti pracovní variantě, která do zájmového území ulic Kořenovská a Pekelská zasahuje o něco méně nešetrně, přesto by zřejmě snížila kvalitu bydlení mnohých obyvatel Vratislavic. Členové sdružení doporučili vedení města, aby svou pozornost zaměřili na doposud opomíjenou variantu vedení trasy místní obslužné komunikace v současné trase ulice Horní s drobnými stavebními úpravami, které by odstranily dopravně bezpečnostní problémy současné komunikace a zároveň komunikaci zklidňovaly. Část zasedání v Kořenovské ulici trvala přibližně 20 minut.