Vyhledávání

Kontakt

Vratislavice nad Nisou - Kořenovská, o.s.

vratislavice-korenovska@seznam.cz

Schválené pokyny pro zpracování návrhu územního plánu ke stažení zde.

Pokyny jsou textový dokument, nejsou doplněny grafickou přílohou, která by konkrétně zobrazovala nové řešení nebo nové varianty. Určují, co se bude prověřovat, ale nezobrazují výsledek. Pokyny definují úkoly pro projektanta. Výsledkem bude návrh územního plánu, který bude mít shodně jako koncept textovou a grafickou část. Návrh se bude znovu projednávat s veřejností a bude možné k němu uplatnit svoje námitky a připomínky.