Vyhledávání

Kontakt

Vratislavice nad Nisou - Kořenovská, o.s.

vratislavice-korenovska@seznam.cz

Harmonogram r. 2013

13.02.2013 21:04

Zveřejnění informací o projednání návrhu ÚP (web, budova radnice, budova magistrátu):

2. dubna 2013 nebo do konání první veřejné besedy (navržený termín:  9.4.2013)

Navržený termín veřejné besedy k návrhu územního plánu města Liberce, týkající se k.ú. Vratislavice nad Nisou:

Kulturní centrum 101010, úterý 23.4.2013 17:00

Veřejné projednání návrhu ÚP města Liberce:Kulturní dům, Soukenné náměstí, čtvrtek 13.6.2013 15:00

(Datum a místo konání může být měněno)