Vyhledávání

Kontakt

Vratislavice nad Nisou - Kořenovská, o.s.

vratislavice-korenovska@seznam.cz

Poslední aktualizace stránek:

07.03.2016   21:13

Vítejte na stránkách OS Vratislavice - Kořenovská!

Tyto stránky slouží občanského spolku Vratislavice nad Nisou - Kořenovská, mezi jehož cíle patří zejména:

  • účastnit se v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o využití lokality Vratislavice nad Nisou
  • kontrola zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území Vratislavice nad Nisou, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek
  • ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
  • ochrana osob a majetku před negativními vlivy rozvoje dopravy
  • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku

Dne 13.6.2013 od 16 hod se v Domě kultury Liberec uskuteční veřejné projednání návrhu územního plánu dle Stavebního zákona.

Všichni jste zváni!

Novinky

Výjezdní zasedání

28.08.2011 00:00
V úterý 16. 8. 2011 proběhlo výjezdní zasedání vedení města Liberce k problematice územního...

Zajímavý odkaz

23.08.2011 22:19
Poznámky nezávislého architekta ke koncepci ÚP Jablonec n.N. naleznete též v Dokumentech -...

Jablonecké projednávání územního plánu - Proseč

22.07.2011 23:59
O jabloneckém projednávání územního plánu v kině Junior, kterého se zůčastnil i předseda našeho...

Dopis náměstkovi Rutkovskému

14.07.2011 22:25
Odpověď ing. Rutkovskému a žádost o doplnění přislíbených informací.

Dopis náměstka primátorky Liberce ing. J. Rutkovského

27.06.2011 22:18
 o předání petice a dalším postupu vyhodnocení námitek k ÚP. Kopie dopisu.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>