Vyhledávání

Kontakt

Vratislavice nad Nisou - Kořenovská, o.s.

vratislavice-korenovska@seznam.cz

Poslední aktualizace stránek:

07.03.2016   21:13

Vítejte na stránkách OS Vratislavice - Kořenovská!

Tyto stránky slouží občanského spolku Vratislavice nad Nisou - Kořenovská, mezi jehož cíle patří zejména:

  • účastnit se v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o využití lokality Vratislavice nad Nisou
  • kontrola zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území Vratislavice nad Nisou, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek
  • ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
  • ochrana osob a majetku před negativními vlivy rozvoje dopravy
  • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku

Dne 13.6.2013 od 16 hod se v Domě kultury Liberec uskuteční veřejné projednání návrhu územního plánu dle Stavebního zákona.

Všichni jste zváni!

Novinky

Odpověď na námitku k návrhu UP Jablonec n.N.

23.03.2012 21:53
Z městského úřadu Jablonec přišla odpověď na námitku podanou ke konceptu  UP Jablonce n.N....

Schválené pokyny pro zpracování návrhu ÚP

04.02.2012 19:59
Po téměř roční iniciativě se nám podařilo prosadit  zachování  Kořenovské ulice do...

Pozvánka

16.01.2012 21:24
na mimořádné zasedání zastupitelstva města Liberce. Koná se ve čtvrtek 19. ledna 2012 v...

Pozvánka

12.12.2011 19:09
Pozvánka na 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad...

Pozvánka

02.11.2011 19:15
První mimořádné zastupitelstvo k územnímu plánu proběhne dne 9.11.2011 od 17.00. Jednání se...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>